کانون تبلیغاتی فصل هنر

                                                            فقط تصور کن ...!


کانون تبلیغاتی فصل هنر مجهز به تجهیزات حرفه ای تصویربرداری و تولید آگهی های بازرگانی به همراه تیم تخصصی و حرفه ای جهت تولید و مشاوره  می تواند برند، محصول و خدمات شما را به شکل ویژه و خلاقانه ای معرفی نماید. کانون تبلغیاتی فصل هنر در تولید تیزرهای چند رسانه ای و تبلیغات محیطی و همچنین خدمات گرافیک، چاپ و طراحی خدمات ویژه و منحصر به فردی ارائه می نماید.


نمونه تیزرهای تبلیغاتی


تیزر تبلیغاتی ویژنو

این تیزر تبلیغاتی برای یک اپلیکیشن خرید آنلاین به صورت موشن گرافیک  تولید شده و  نریشن آن با صدای شاخص اجرا شده است

تیزر تبلیغاتی رستوران

این تیزر تبلیغاتی برای یک یک رستوران مجلل به صورت ضرباهنگ و کوتاه با هدف معرفی انواع غذاها و سرویس ها تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی آژانس گردشگری

این تیزر تبلیغاتی برای یک آژانس گردشگری به صورت ضرباهنگ و کوتاه با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی استودیویی

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک پیج اینستاگرامی در استودیو تصویر  به صورت کوتاه با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی بیمارستان

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک بیمارستان خصوصی  به صورت کوتاه و ریتمیک  با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی داستانی

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک آژانس گردشگری  به صورت داستانی  با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی جامع

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک مرکز درمانی  به صورت  جامع با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی مرکز درمانی

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک مرکز درمانی خصوصی به صورت کوتاه به همراه نریشن  با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی دوره آموزشی

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی ورک شاپ  به صورت کوتاه به همراه نریشن  با هدف معرفی ویژگی های آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی بیمارستان

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک مرکز درمانی خصوصی به صورت کوتاه و ریتمیک با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی دوره آموزشی

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک دوره آموزشی به صورت کوتاه به همراه نریشن  با هدف ویژگی ها و مزایای  آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی آژانس خبری سونیوز

این تیزر تبلیغاتی  به صورت موشن گرافیک جهت معرفی یک مرکز آژانس خبری به همراه نریشن  با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

تیزر تبلیغاتی بیمارستان

این تیزر تبلیغاتی جهت معرفی یک مرکز درمانی خصوصی به صورت کوتاه به همراه نریشن  با هدف معرفی انواع خدمات آن تولید شده است.

پشت صحنه تولید تیزر تبلیغاتی

پشت صحنه تیزر تبلیغاتی تولیدی با  تجهیزات حرفه ای به همراه تیم حرفه ای.