هنرهای نمایشی 

موسسه فصل هنر در بخش هنرهای نمایشی آماده ارائه خدمات به موسسات و گروه های هنری می باشد. 

اجرای صحنه ای

برگزاری اجراهای صحنه ای تئاتر در داخل و خارج از کشور

جشنواره تئاتر

برگزاری جشنواره های سراسری و بین المللی تئاتر

تله تئاتر

تولید تله تئاتر جهت پخش ویدویی 

فقط تصور کن ...!