آموزشگاه سینمایی

موسسه فصل هنر با امتیاز و مجوز های اخذ شده مجهز به آموزشگاه سینمایی می باشد که علاقمندان به سینما و فیلمسازی می توانند با شرکت در دوره های آموزشی سینمایی مهارت های لازم را کسب کرده و با دریافت مدرک و گواهی معتبر وارد دنیای سینما و فیلم سازی شوند.بازیگری
در این دوره آموزش های مربوط به بازیگری به صورت عملی و کارگاهی انجام می پذیرد.

کارگردانی
در این دوره آموزش های مربوط به کارگردانی و فیلمسازی به صورت کارگاهی و عملی زیر نظر اساتید مجرب انجام می پذیرد.

تدوین فیلم
در این دوره آموزش های مربوط به تدوین فیلم و مونتاژ به صورت کارگاهی و عملی زیر نظر اساتید مجرب انجام می پذیرد.

دوره نویسندگی
در این دوره آموزش های مربوط به نویسندگی و فیلمنامه نویسی  به صورت کارگاهی و عملی زیر نظر اساتید مجرب انجام می پذیرد.

دوره  عکاسی
در این دوره آموزش های مربوط به عکاسی حرفه ای به صورت کارگاهی و عملی زیر نظر اساتید مجرب انجام می پذیرد.

دوره اصلاح رنگ
در این دوره آموزش های مربوط به  آتالوناژ  یا اصلاح رنگ فیلم  به صورت کارگاهی و عملی زیر نظر اساتید مجرب انجام می پذیرد.


فقط تصور کن...!