فصل هنر از زبان هنرمندان

در این صفحه موسسه فصل هنر از زبان هنرمندان و فعالان  فرهنگی و هنری و همچنین مسئولین استانی و کشوری معرفی می شود. 

محترم

دکتر چنگیز مهدی پور

دکتر چنگیز مهدی پور / آهنگساز و نوازنده موسیقی عاشیق  

مهندس صفری

مهندس صفری.

دکتر شهرام دبیری

دکتر شهرام دبیری