دوره جامع آموزشی فن بیان

این دوره برای اولین بار در سطح شمالغرب کشور  با چهار کرس مجزا و پیوسته با چهار استاد مجرب و مطرح در موسسه فصل هنر  با ارائه گواهی معتبر پایان دوره برگزار می شود.

فن بیان و اصول سخنوری
استاد یوسف اعظمی


سولفژ و صداسازی
استاد خسرونژاد آریا


مجری گری تلویزیونی و صحنه ای 
استاد رامین راستی


رضا رحم جو

گویندگی و دکلمه
استاد رضا رحم جو


استاد خسرونژاد آریا

خواننده و استاد موسیقی  

استاد خسرونژاد آریا

خواننده و استاد موسیقی  

فن بیان از زبان هنرجویان  موسسه فصل هنر 


ثبت نام اینترنتی

همین الان ثبت نام کنید.

https://www.faslehonar.ir/forms/4077-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86