۲۹
شهریور
گزارش ویدیویی از مراسم بزرگداشت اصغر یوسفی نژاد

گزارش ویدیویی از مراسم بزرگداشت اصغر یوسفی نژاد

مراسم یاد بود و اولین سالگرد درگذشت استاد اصغر یوسفی نژاد، کارگردان و فیلمساز برجسته کشور با حضور هنرمندان و اصحاب فرهنگ استان همزمان با روز ملی سینما در سالن سینما ناجی مجتمع فرهنگی هنری 22 بهمن تبریز توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر برگزار شد.۲۲
شهریور
مراسم یادبود فیلمساز تبریزی برگزار شد

مراسم یادبود فیلمساز تبریزی برگزار شد

مراسم یاد بود و اولین سالگرد درگذشت استاد اصغر یوسفی نژاد، کارگردان و فیلمساز برجسته کشور با حضور هنرمندان و اصحاب فرهنگ استان همزمان با روز ملی سینما در سالن سینما ناجی مجتمع فرهنگی هنری 22 بهمن تبریز توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر برگزار شد.۲۰
شهریور
مراسم یادبود فیلمساز تبریزی در اولین سالگرد درگذشت وی برگزار می شود

مراسم یادبود فیلمساز تبریزی در اولین سالگرد درگذشت وی برگزار می شود

مراسم اولین سالگرد درگذشت اصفر یوسفی نژاد، نویسنده و کارگردان مطرح تبریزی روز 21 شهریورماه برگزار می شود.۲۱
شهریور
عیادت هنرمندان از اصغر یوسفی نژاد، فیلمساز برجسته تبریزی

عیادت هنرمندان از اصغر یوسفی نژاد، فیلمساز برجسته تبریزی

 رسانه سونیوز

گزارش اختصاصی سونیوز از عیادت هنرمندان و سینماگران استان آذربایجان شرقی از استاد اصغر یوسفی نژاد در روز ملی سینما به گزارش سوینوز مهدی حیدری، رئیس انجمن سینماگران آذربایجان شرقی به همراه برخی هنرمندان و پیشکسوتان تلویزیون و سینما استان از استاد یوسفی ن...