G-CVDKJ4CR80
۱۷
مرداد
ایران بعد از انقلاب مشروطه

ایران بعد از انقلاب مشروطه

به مناسبت روز امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از ایران بعد از انقلاب مشروطه روایت می کند.۱۷
مرداد
اقدامات دوران انقلاب مشروطه

اقدامات دوران انقلاب مشروطه

به مناسبت روز 14 مرداد، امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از اقدامات انقلابیون و حاکمیت در انقلاب مشروطه می گوید.۱۷
مرداد
تبریز، خاستگاه انقلاب مشروطه

تبریز، خاستگاه انقلاب مشروطه

به مناسبت روز فرمان امضای مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از نقش و جایگاه تبریز به عنوان پایگاه انقلاب مشروطه روایت می کند. تهیه و تولید : موسسه فرهنگی هنری فص...۱۴
مرداد
سالروز انقلاب مشروطه

سالروز انقلاب مشروطه

سونیوز :116 سال پیش در چنین روزی اعتراضات مردمی به ثمر نشست و در نهایت انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و مظفرالدین شاه قاجار مجبور به امضای فرمان مشروطیت در چهاردهم مرداد سال 1285 شد.