۲۷
آبان
سه، دو، یک، توقف!

سه، دو، یک، توقف!

با توجه به وضعیت اسف بار فرهنگ و هنر استان آذربایجان شرقی  به ویژه سینما، جلیل اصغری تهیه کننده و کارگردان تبریزی با بیان اینکه «مدیران فرهنگی هنری  استان با جدیت تمام  درحال تهیه سنگ قبر برای سینمای استان هستند.» در یادداشتی این موضوع را واکاوی نموده ...۱۷
مرداد
گوزل تبریزیم / استاد یوسف اعظمی

گوزل تبریزیم / استاد یوسف اعظمی

استاد یوسف اعظمی از تبریز و زیبایی های آن در اشعار سروده شده خود می گوید. تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری ف...۱۷
مرداد
تبریز به زبان شعر جناس

تبریز به زبان شعر جناس

استاد نصیر پایگذار، شاعر و نویسنده ملقب به سلطان جناس از زیبایی های تبریز به زبان شعر جناس می گوید. تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری ف...۱۷
مرداد
تبریز، خاستگاه انقلاب مشروطه

تبریز، خاستگاه انقلاب مشروطه

به مناسبت روز فرمان امضای مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از نقش و جایگاه تبریز به عنوان پایگاه انقلاب مشروطه روایت می کند. تهیه و تولید : موسسه فرهنگی هنری فص...