۱۸
مرداد
در مکتب عاشورا / قسمت دوم

در مکتب عاشورا / قسمت دوم

سوگواره محرم تولید اختصاصی موسسه فرهنگی هنری فصل هنر با حضور مجریان و گویندگان شاخص اجرا : سمیه اسدی، لیلی مرتضویان و هادی گلی زاده تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری فصل هنر / ضبط: استودیو ...۱۸
مرداد
در مکتب عاشورا / قسمت اول

در مکتب عاشورا / قسمت اول

سوگواره محرم تولید اختصاصی موسسه فرهنگی هنری فصل هنر با حضور مجریان و گویندگان شاخص  اجرا : یوسف اعظمی، لیلی مرتضویان، رامین راستی ، هادی گلی زاده و سمیه اسدی تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری فصل هنر / ضبط: استودیو ...۱۷
مرداد
شور حسینی

شور حسینی

با اجرای لیلی مرتضویان  تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری فصل هنر  و آژانس خبری ...۱۷
مرداد
ایران بعد از انقلاب مشروطه

ایران بعد از انقلاب مشروطه

به مناسبت روز امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از ایران بعد از انقلاب مشروطه روایت می کند.۱۷
مرداد
اقدامات دوران انقلاب مشروطه

اقدامات دوران انقلاب مشروطه

به مناسبت روز 14 مرداد، امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از اقدامات انقلابیون و حاکمیت در انقلاب مشروطه می گوید.۱۷
مرداد
ریشه های شکل گیری انقلاب مشروطه

ریشه های شکل گیری انقلاب مشروطه

به مناسبت روز امضای فرمان مشروطیت، دکتر جواد شریف نژاد مدرس دانشگاه و مدیر عامل بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از منشا و عوامل شکل گیری انقلاب مشروطه روایت می کند. ضبط: استودیو سونیوز تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری ف...