G-CVDKJ4CR80
۰۱
شهریور
 استاد نصیر پایگذار در همایش روز پزشک

استاد نصیر پایگذار در همایش روز پزشک

استاد نصیر پایگذار ملقب به سلطان جناس در همایش بزرگ روز پزشک در مرکز همایش های بین المللی خاوران به زبان شعر جناس از جایگاه پزشکان می گوید. این همایش بزرگ توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر به مدت 4 ساعت با حضور هنرمندان ملی و استانی  در اول شهریورماه 1398...۱۷
مرداد
تبریز به زبان شعر جناس

تبریز به زبان شعر جناس

استاد نصیر پایگذار، شاعر و نویسنده ملقب به سلطان جناس از زیبایی های تبریز به زبان شعر جناس می گوید. تهیه و تولید: موسسه فرهنگی هنری ف...